Shamansk chanting

Genom ljud och toner öppnar vi upp oss för att skapa en harmoni i oss själva. Övningen handlar om att kunna lämna bort det vi inte längre behöver och ta emot nya energier i livet. För att uppnå denna kontakt trummar och ljudar vi tillsammans. Allt vi lämnar bakom oss tar moder jord hand om genom eldens kontakt.

Vi samlas i en mindre grupp i min grillkåta på gården. Du tar med en trumma (om du har) och kommer för övrigt precis som du är. Jag öppnar upp platsen och skapar ett skydd för oss som är med. Jag tänder brasan och när elden lugnat sig känner vi in när det är dags att börja trumma och ljuda. Du känner in vad du vill göra, vill du följa med genom att ljuda själv eller bara vara i tystnad och ta in ljuden omkring dig är något du själv bestämmer. Efter chantingen fikar vi tillsammans och delar med vara andliga upplevelser.

Allt handlar om att vara i harmoni och balans med sig själv och de andra deltagarna samtidigt som du skapar balans ut i världen omkring dig.

Nästa chanting till hösten. Datum ej ännu bestämt.
Anmälan senast den xx. Anmälan är bindande.

Boka din chanting genom att fylla i anmälan nedan!

 

Välj den aktivitet du vill boka in dig på så kontaktar vi dig med detaljerad information
Ange för och efternamn