Nordiska medicinhjulet

Nordiska medicinhjulet – består av de fyra väderstrecken i ordningen syd, väst, norr och öst. Det nordiska medicinhjulet är en kurs med sitt egentliga ursprung från Peru med metoder från inkaindianerna. Kursen pågår under ett år med fyra helgträffar. Medicinhjulet är ett altare som vi bygger upp inom oss själva med en själsresa som börjar i söder och slutar i öster, för att möta upp allt i mitten med Moder Jord och himlens fader.

Kursen är en personlig resa, där du har möjlighet att under kursen jobba med dina egna möjligheter och även förändra det som hindrar dig i vardagen. I kursen bygger vi upp varje del i medicinhjulet genom att förankra och skapa medicinstenar. Det innebär att vi tar med oss personliga stenar som vi gör om till medicinstenar i olika övningar och ceremonier.

Här följer en enkel beskrivning av medicin hjulet:
I syd lär vi oss att lämna det vi är vana vid trygga vid i detta liv. Lär oss att ta de nya stegen i den nya vägen mer varsamt. Lär oss att förlåta det som behöver förlåtas – för att vi ska kunna ta oss fram med ett rent hjärta. Lär oss att se skönheten i de nya stegen i livet.

I väst lär vi oss att släppa våra rädslor i livet, våldet och döden. Vi har inget att vara rädda för. För oss framåt i livet våran livskraft. Kraftdjurets roll är främst att skydda medicinen så att den inte missbrukas på fel sätt utan från ett öppet hjärta med kraft.

I norr är platsen för våra förfäder, den gamla visdomen, gamla minnen från ursprunget. Den lär oss att gå utanför tidsramarna till det gamla – tiden som inte var en tid i dagens mening. Det starka ljuset – ljuskroppen är också den som lyser upp platsen.

I öst är platsen där solen går upp. Det är platsen som vi håller på att bilda i den nya energikroppen. Vi lär oss att se med klarhet och skönhet den värld vi lever i. Örnen lär oss att flyga från höga höjder och se världen med andra ögon. I öst tar vi farväl av våran gamla energikropp i ett ceremoniellt avsked för att bjuda in den nya energikroppen. 

Tillsammans gör vi traditionella ceremonier för att ge gåvor och ära moder jord. Ceremonierna skapar starka band som för oss djupare in i en förståelse i oss själva och det som finns runt omkring oss i våran vardag. Ceremonierna och shamanska eldarna gör vi utomhus antingen vid en eldplats på berget eller i kåtan.

Vi träffas i en mindre grupp under fyra helger (lördag – söndag). Vi gör olika ceremonier tillsammans som tillhör traditionen både inomhus och utomhus. Många av övningarna är utomhus kring en öppen eld eller i kåtan. Under kursen får du också lära dig hur man gör en despacho ceremoni. Despacho är en mandala med böner till våran moder jord.

Mellan varje kurstillfälle får du som deltagare i uppgift att göra vissa delar som tillhör medicinhjulet. Det innebär att medicinhjulet pågår mellan träffarna. I övningarna mellan kurserna får du uppgifter att på olika sätt hela dig själv. Övningarna gör du som regel ute i naturen med egna shamanska eldar.

Om du har en trumma och/eller skallra ta med den på kurserna. Vi kommer att använda dessa under eldceremonierna. Eftersom många av övningarna även görs ute och på golvet inomhus är det bra att ha med sig varma kläder, filt eller poncho. 

Nästa kurs i det Nordiska medicinhjulet startar våren 2024 med syd. Kursen består av fyra delkurser. Kurstiderna är lördagar kl. 9.00 – ca17.00 och söndagar kl. 9.00 – ca16.00. Avslutningstiderna är ungefärliga.

När du anmäler dig till kursen anmäler du dig till hela kursprogrammet med alla delkurser från syd till öst. Anmälan gör du via kontaktformuläret nedan. Du är anmäld först efter att du betalt in anmälningsavgiften enligt överenskommelse mellan oss. Efter överenskommelsen är anmälan bindande för hela kursprogrammet. Anmälningsavgiften faktureras. Kursen är i Byåker, ca 7 km från Härnösands stadskärna. Övernattning ordnar du själv.

Boka din kurs genom att fylla i anmälan nedan!

Välj den kurs du vill boka in dig på så kontaktar vi dig med detaljerad information om kursen
Ange för och efternamn