Medicinhjulet med healing och ceremonier

Medicinhjulet med healing och ceremonierbestår av de fyra väderstrecken i ordningen syd, väst, norr och öst. Det nordiska medicinhjulet är en kurs med sitt egentliga ursprung från Peru med metoder från inkaindianerna. Kursen pågår under ett år med fyra helgträffar. Medicinhjulet är ett altare som vi bygger upp inom oss själva med en själsresa som börjar i söder och slutar i öster, för att möta upp allt i mitten med Moder Jord och himlens fader.

Kursen är en personlig resa, där du har möjlighet att under kursen jobba med dina egna möjligheter och även förändra det som hindrar dig i vardagen. I kursen bygger vi upp varje del i medicinhjulet genom att förankra och skapa medicinstenar. Det innebär att vi tar med oss personliga stenar som vi gör om till medicinstenar i olika övningar och ceremonier.

I kursen lär du dig de grundläggande metoderna för hur du kan jobba med dina medicinstenar. Metoderna baseras på uråldriga healingmetoder från inkaindianerna i Peru. Du lär dig att ge healing till dig själv och andra med hjälp av dina medicinstenar. I kursen får du bland annat lära dig hur du gör själsresor, löser upp blockeringar via extraktioner, ljusbad, guidning med hjälp av dina medicinstenar. Kursen innebär att praktiskt öva de olika healingmetoderna tillsammans med de andra kursdeltagarna. I kursen lär du dig också att göra egna ceremonier och ceremonier tillsammans med andra både inomhus och utomhus.

Här följer en enkel beskrivning av medicin hjulet:
I syd lär vi oss att lämna det vi är vana vid trygga vid i detta liv. Lär oss att ta de nya stegen i den nya vägen mer varsamt. Lär oss att förlåta det som behöver förlåtas – för att vi ska kunna ta oss fram med ett rent hjärta. Lär oss att se skönheten i de nya stegen i livet.

I väst lär vi oss att släppa våra rädslor i livet, våldet och döden. Vi har inget att vara rädda för. För oss framåt i livet våran livskraft. Kraftdjurets roll är främst att skydda medicinen så att den inte missbrukas på fel sätt utan från ett öppet hjärta med kraft.

I norr är platsen för våra förfäder, den gamla visdomen, gamla minnen från ursprunget. Den lär oss att gå utanför tidsramarna till det gamla – tiden som inte var en tid i dagens mening. Det starka ljuset – ljuskroppen är också den som lyser upp platsen.

I öst är platsen där solen går upp. Det är platsen som vi håller på att bilda i den nya energikroppen. Vi lär oss att se med klarhet och skönhet den värld vi lever i. Örnen lär oss att flyga från höga höjder och se världen med andra ögon. I öst tar vi farväl av våran gamla energikropp i ett ceremoniellt avsked för att bjuda in den nya energikroppen.

Vi träffas i en mindre grupp under fyra kurshelger (fredag – söndag). Under pandemin kommer kursen att struktureras så att vi kommer att vara mer ute än inomhus så som är mer naturligt i den här traditionen. Det innebär en kortare och intensivare utbildningstid.

Tillsammans gör vi traditionella ceremonier för att ge gåvor och ära moder jord. Ceremonierna skapar starka band som för oss djupare in i en förståelse i oss själva och det som finns runt omkring oss i våran vardag. Ceremonierna och shamanska eldarna gör vi utomhus antingen vid en eldplats på berget eller i kåtan.

I kursen ingår shamansk healing och ceremonier. Kursen baseras på de healingmetoder och riter som utförs av inkaindianerna i Peru. I kursen lär du dig de grundläggande metoderna för hur du kan jobba med din mesa och dina medicinstenar. Du lär dig olika metoder att ge healing till dig själv och andra med hjälp av dina medicinstenar. I kursen får du bland annat lära dig hur du gör själsresor, löser upp blockeringar via extraktioner, och ljusbad. Du får tillsammans med mig och de övriga kursdeltagarna öva på de olika healingmetoderna. Vi gör olika ceremonier tillsammans som tillhör traditionen både inomhus och utomhus. Många av övningarna är utomhus kring en öppen eld eller i min kåta. Under kursen får du också lära dig hur man gör en despacho ceremoni. Despacho är en mandala med böner till våran moder jord.

Mellan varje kurstillfälle får du som deltagare i uppgift att göra vissa delar som tillhör medicinhjulet. Det innebär att medicinhjulet pågår mellan träffarna. I övningarna mellan kurserna får du uppgifter att på olika sätt hela dig själv. Övningarna gör du som regel ute i naturen med egna shamanska eldar.

Om du har en trumma och/eller skallra ta med den på kurserna. Vi kommer att använda dessa under eldceremonierna. Eftersom många av övningarna även görs ute och på golvet inomhus är det bra att ha med sig varma kläder, filt eller poncho. Kursen anpassas under förutsättningarna som råder.

Nästa kurs startar fredagen den 28 maj till 30 maj med kurs Syd. De påföljande kursdatumen är 27 augusti till 29 augusti (Väst), 15 oktober till 17 oktober (Norr) och 26 november till 28 november (Öst). Kurstiderna är fredagar kl. 18-21, lördagar kl. 9-18 och söndagar kl. 9-16. Avslutningstiderna är ungefärliga.

När du anmäler dig till medicinhjulet med healing anmäler du dig till hela kursprogrammet med alla delkurser från syd till öst. I kursavgiften ingår enklare lunch (lördag och söndag), bröd med tillbehör, dryck, för- och eftermiddagsfika med örtte och kaffe. Kursavgiften inför varje delkurs med beloppet 2700 kr betalas senast 3 veckor innan kursstart. Anmälningsavgiften är 1600 kr som betalas vid anmälan. Anmälan är bindande och återbetalas ej. Anmälan gör du via kontaktformuläret i Shamonika.se/ Medicinhjulet. Alla kursavgifter faktureras. Kurslokalen är i Säbrå Byåker (ungefär 7 km från Härnösands centrum). Övernattning ordnar du själv. Det finns gott om parkeringsmöjligheter om du vill ta med husvagn eller husbil. Det går även att tälta i skogen för dig som är mer primitiv. I övrigt finns det boende av varierat slag inne i stan.

Shamonika håller sig under pandemin till de rekommendationer, råd, lagar och förordningar som gäller. Se Shamonikas betalnings- och avbokningsregler

Boka din kurs genom att fylla i anmälan nedan!

Välj den kurs du vill boka in dig på så kontaktar vi dig med detaljerad information om kursen
Ange för och efternamn