Meditationsgrupp

Meditationen handlar om att hitta sig själv i stillhet. Genom olika övningar skapar vi en harmoni i gruppen och omvandla den tunga energin till glädje och lätthet. Vi har tillit och respekt för varandra. Vi fokuserar på olika objekt i en fördjupad meditationsövning. Övningen går ut på att lita på sig själv och frambringa harmonin i sig själv.

Vi samlas i en mindre grupp och mediterar tillsammans. Övningarna är olika varje gång eftersom jag jobbar med en känsla vad som behövs för tillfället i gruppen. Övningarna som jag leder er i är enkla och handlar mer om ett lyssnande och skapande av en positiv livsenergi.

Meditationsgruppen träffas var tredje onsdag. Du anmäler dig till en hel termin (höst/vår). Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Meditationskvällarna startar onsdagen den 29 september. Du anmäler dig senast den 22 september till höstterminen. 

Kostnaden för att delta i meditationsgruppen är 680 kr (inkl fika) för totalt fyra meditationskvällar. Vi börjar kl. 19.00 och avslutar ca kl. 20.30 med fika.
Hos mig kan du enkelt använda ditt friskvårdsbidrag via Hälsoportalen Actiway!

Meditationerna är i Säbrå Byåker i min meditationslokal. Instruktioner inför varje meditationskväll kommer ett par dagar innan träffen.

Boka din plats genom att fylla i anmälan nedan!

Boka dig en plats så kontaktar jag dig.
Ange för och efternamn