Meditationsgrupp

Meditationen handlar om att hitta sig själv i stillhet. Genom olika övningar skapar vi en harmoni i gruppen och omvandla den tunga energin till glädje och lätthet. Vi har tillit och respekt för varandra. Vi fokuserar på olika objekt i en fördjupad meditationsövning. Övningen går ut på att lita på sig själv och frambringa harmonin i sig själv.

Vi samlas i en mindre grupp och mediterar tillsammans. Övningarna är olika varje gång eftersom jag jobbar med en känsla vad som behövs för tillfället i gruppen. Övningarna som jag leder er i är enkla och handlar mer om ett lyssnande och skapande av en positiv livsenergi.

Meditationsgruppen träffas var tredje onsdag. Du anmäler dig till en hel termin (höst/vår). Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen.
Nästa meditationsgrupp startar till våren 2022. Datum kommer senare! 

Vi börjar kl. 19.00 och avslutar ca kl. 20.30 med fika.

Meditationerna är i Säbrå Byåker i min meditationslokal. Instruktioner inför varje meditationskväll kommer ett par dagar innan träffen.

Boka din plats genom att fylla i anmälan nedan!

Boka dig en plats så kontaktar jag dig.
Ange för och efternamn