Meditationsgrupp

Meditation

Meditationen handlar om att hitta sig själv i stillhet. Genom olika övningar skapar vi en harmoni i gruppen och omvandla den tunga energin till glädje och lätthet. Vi har tillit och respekt för varandra. Vi fokuserar på olika objekt i en fördjupad meditationsövning. Övningen går ut på att lita på sig själv och frambringa harmonin i sig själv.

Vi samlas i en mindre grupp under hösten och mediterar under ädellövträden på våran gård i Byåker.  Övningarna som jag leder er i är enkla och handlar mer om ett lyssnande och skapande av positiv livsenergi.

Vi träffas i en mindre grupp på max 6 personer var tredje onsdag med början den 19 augusti. De följande meditationskvällarna är 9/9, 30/9, 21/10, 11/11 och 2/12. Totalt 6 meditationskvällar. Till meditationsgruppen under hösten år 2020 anmäler du dig senast den 16 augusti. Avgiften för hela höstterminen är 700 kr (inkl fika). Vi börjar meditationskvällen kl. 19.00 och avslutar ca kl. 20.30 med fika. Finns någon enstaka plats kvar till ht 2020.

Meditationerna är utomhus på våran gård eller i meditationslokalen i uterummet under coronatiden. Tänk på att ta på dig varma kläder.

Boka din plats genom att fylla i anmälan nedan!

Boka dig en plats så kontaktar jag dig.
Ange för och efternamn