Änglayoga

Änglayogan handlar om att hitta sig själv i stillhet. Genom olika änglayogiska övningar skapar vi en harmoni i gruppen och omvandlar livsenergin till glädje och lätthet. Vi har tillit och respekt för varandra. Övningen går ut på att lita på sig själv och frambringa harmonin i sig själv.

Från början inleder jag med att tona in vad som behövs för gruppen denna kväll genom att lyssna och delge det som kommer till mig. För att komma in i ett djup meditativt tillstånd gör vi enkla änglayogiska övningar i ett långsamt tempo för att känna i den fysiska kropp. Efter den djupa yogan lägger vi oss ner lyssnar till den inre stillheten i oss själva. De änglayogiska övningarna som jag leder er in i handlar om att lyssna och skapa en positiv livsenergi. Yogan avslutas med att vi delar våra upplevelser i gruppen. Efteråt fikar vi tillsammans och avslutar kvällen ungefär kl. 20.30.

I yogagruppen träffas vi var tredje onsdag. Yogagruppen startar till våren 2023. Du anmäler dig till hela terminen under våren fram till sommaren. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser!
Änglayogan startar till hösten 2023. Vi träffas 6 gånger under våren var tredje vecka.

Vi börjar kl. 19.00 och avslutar ca kl. 20.30 med fika. Terminsavgiften är 990 kr inkl fika. Anmälan (bindande) senast den XXX.

Änglayogan är i en lokal mitt i Härnösands stad med adressen Storgatan 20.

Boka din plats genom att fylla i anmälan nedan!

Boka dig en plats så kontaktar jag dig.
Ange för och efternamn