MEDITATIONSKVÄLL

Meditation

Meditationen handlar om att hitta sig själv i stillhet. Genom olika övningar skapar vi en harmoni i gruppen och omvandla den tunga energin till glädje och lätthet. Vi har tillit och respekt för varandra i gruppen. Vi fokuserar på olika objekt i en fördjupad meditationsövning. Övningen går ut på att lita på sig själv och frambringa harmonin i sig själv.

Vi samlas i en mindre grupp under fullmånedagen och mediterar under ädellövträden på våran gård i Byåker.  Övningarna som jag leder er i är enkla och handlar mer om ett lyssnande och skapande av positiv livsenergi.

Vi börjar meditationskvällen kl. 19.00 och avslutar ca kl. 20.30 med fika.

Meditation utomhus under ädellövträden fullmånedagen söndagen den 5 juli kl. 19.00 – ca 20.30. Meditationen är gratis med valt fritt bidrag för fikat om man vill. Föranmälan senast den 1 juli till monika@shamonika.se eller via formuläret.

Välkommen med din anmälan!